top of page
  • hlieberwerth

Waarom is Quaning Quaning genoemd?


Het is een vraag die ons zo af en toe gesteld wordt. We hebben de founder van Quaning, Helma Lieberwerth, gevraagd om erover te vertellen, zodat we het antwoord met jullie kunnen delen in dit blog.


Rendement

Helma vertelt: “Het was dus in de zomer van 2008 dat ik de beslissing nam dat er iets moest komen waardoor de investering in tijd, geld en energie in coaching wel duurzaam rendement zou opleveren. Na het afronden van een langdurige opdracht startte ik in dat najaar mijn onderzoek. Onzichtbare

Ik wist, vanbinnen, dat de oplossing in het onzichtbare moest liggen. En dan op een ander niveau dan waar methodieken als NLP en TA hun werk doen in het niet-tastbare. Anders dan hoe en waar ik vanuit mijn praktijk voor paranormaal therapie ooit werkte in dat onzichtbare. Toen ik die technologie tegenkwam, die later de Quaning Communicator zou worden, viel opeens het kwartje. Dit zou een belangrijke verschilmaker zijn in het bereiken van duurzaam resultaat. Onderzoek Toen begon een jarenlang avontuur. Heel kort gezegd heb ik de werking van die technologie onderzocht, heb ik die vervolgens die bruikbaar gemaakt voor toepassing in het werk van coaches, heb ik verklaringen en bewijzen van de werking gezocht en gevonden. Ik heb de technologie getest (met placebo-effect en al), pilots gedaan en het zelf ingezet in de begeleiding van mijn klanten bij het bereiken van hun doelen. Vervolgens heb ik een methodiek ontwikkeld waardoor coaching echt duurzaam resultaat opleverde, en ben ik anderen daarin gaan opleiden.

Kwantummechanica In de tussentijd vroegen mensen me hoe het dan heette. Ik realiseerde me dat er een naam voor moest komen. Het moest iets zijn in de lijn van coaching, training, consulting. Het was dat allemaal ook, en tegelijkertijd was het écht anders. Er moest dus ook een nieuwe naam voor komen. Op een dag brainstormden Fred en ik hierover. Bijna op hetzelfde moment zeiden we dat het dan Quaning moest heten. De technologie, en mijn visie op mensen en persoonlijke groei, zijn beiden gebaseerd op kwantummechanische principes. Kwantum dus, en met onze internationale ambitie werd dat Quan. Met net als bij coaching, training en consulting, de ‘ing’ erachter, werd het Quaning. Dus daarom heet Quaning Quaning.”
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page